OZNÁMENÍ O REALIZACI ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM A ZMĚNĚ KORESPONDENČNÍ ADRESY

Rádi bychom Vás informovali, že společnost SASME s.r.o., realizovala rozdělení odštěpením části jejího jmění do nově vzniklé společnosti SASME Reality s.r.o., a to s právními účinky ke dni 1. 12. 2015.



Oznámení o realizaci rozdělení odštěpením 
                                                                                                                                                                                                                  


Vážení obchodní partneři,
rádi bychom Vás informovali, že společnost SASME s.r.o., IČO: 272 94 889,se sídlem Tušimice 26, 432 01, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2308 (dále jen "Rozdělovaná společnost"), realizovala v souladu s ustanovením § 243 odst. 1 písm. b) bod 1) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, rozdělení odštěpením části jejího jmění do nově vzniklé společnosti SASME Reality s.r.o., IČO: 045 58 120, se sídlem Tušimice 26, 432 01 Kadaň, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36545 (dále jen "Nástupnická společnost"), a to s právními účinky ke dni 1. 12. 2015 (dále jen „Odštěpení").
Odštěpovaná část jmění, která v souladu s projektem rozdělení odštěpením přešla od
1. 12. 2015 do Nástupnické společnosti, je tvořena mimo jiné také částí obchodních vztahů s dodavateli i odběrateli, a to včetně obchodních vztahů s Vaší společností.
Odštěpení bylo zapsáno do obchodního rejstříku s účinností od 1. 12. 2015. V souladu s ustanovením § 244 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, tak přešla specifikovaná část jmění Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost, která se co do této odštěpované části jmění stala jejím právním nástupcem.
Protože výše uvedenou přeměnou došlo k přechodu obchodních vztahů Rozdělované společnosti s Vaší společností z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost, chtěli bychom Vás v této souvislosti požádat, abyste od data 1. 12. 2015 užívali na veškerých dokumentech, které souvisejí s převedenými obchodními vztahy (zejm. například na daňových dokladech či dopisech) výhradně identifikační údaje Nástupnické společnosti, přičemž bankovní účet Nástupnické společnosti je 115-1668770237/0100 (CZK).
V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosíme, neváhejte kontaktovat.
S pozdravem
Luboš Šamonil, jednatel
 

S účinností od  01.02.2016 je nová korespondenční adresa pro zasílání veškerých písemností:

                                  SASME s.r.o.
                                  Čsl. armády 34
                                  432 01 Kadaň


Ostatní identifikační údaje zůstávají beze změny.

Žádáme Vás o zaregistrování této změny týkající se naší společnosti.

Děkujeme Vám za pochopení a respektování výše uvedené změny.